Styrelsen 2019

Christoffer Isaksson, ordf tfn 0500-616933, e-post: putte(a)nsu.fi
Sebastian Gripenberg
Essi Isaksson
Simon Djupsjöbacka
Sandra Ekström

Suppleanter


Christian Starck

Svenska Föreningen Treväpplingen r.f. r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.