Styrelsen 2014

Christoffer Isaksson, ordf tfn 0500-616933, e-post: putte(a)nsu.fi
Sebastian Gripenberg
Heidi Nygård-Mickelsson
Essi Isaksson
Simon Djupsjöbacka
Sara Selenius

Suppleanter

Sandra Ekström
Christian Starck

Svenska Föreningen Treväpplingen r.f. r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.