Svenska Föreningen Treväpplingen

(Fo 0200130-6). 

 

I början av november år 1919 hölls ett möte vid Nordsjö -Botby folkskola. Vid mötet godkändes stadgar för en ny förening. Enligt stadgarna ska den nya föreningen befästa den svenska nationaliteten och kärleken till modersmålet och den svenska kulturen. Vidare ska föreningen verka för avhållsamhet från berusande drycker som njutningsmedel och genom lek och idrott öka sina medlemmars andliga och fysiska styrka. Därtill ska föreningen väcka intresse för sång, musik, läsning och skön konst.

Medlemmarna i den nya föreningen var hemma i Botby, Mellungsby och Nordsjö – därav namnet ”Treväpplingen”. Till föreningens 50-års jubileum år 1969 skrevs en historik, författad av Bo Lönnqvist. Historiken publicerades år 1975 under titeln Folkliv och föreningsliv i en förort. Svenska Föreningen Treväpplingen i Mellungsby 1919–1969.

Invigningsfesten till det första föreningshuset, Bygdehemmet, hölls år 1936. Det gamla trähuset revs år 1981 och två år senare var det nya Bygdehemmet, byggt i tegel, klart. Byggnaden ägs av NSU som också har sitt kansli här.

Treväpplingen haft både aktiva och mera passiva år. I dag verkar inom föreningen bl.a. en showkör Let Us Be Frank och ensemblen Ukulele Express. Stadgarna har moderniserats, men föreningen ser fortfarande som sin uppgift att erbjuda mångsidiga aktiviteter i Bygdehemmet, föreningshuset som nu ägs av Nylands svenska ungdomsförbund.

År 2013 inledde Showkören Let Us Be Frank sin verksamhet. Som körens dirigenter fungerar Amanda Henriksson och Simon Djupsjöbacka. Kören övar regelbundet på Bygdehemmet och håller konserter och  uppträdanden i jämt takt. Se: https://www.facebook.com/LetUsBeFrank

År 2014 inledde föreningen en Ukuleleklubb som dras av Christian Starck. Ukuleleklubben - som nu heter Ukulele Express - övar varje tisdag på Bygdehemmet.
Se: https://www.facebook.com/UkuleleExpressfinland/

Svenska Föreningen Treväpplingen r.f. r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.